4-560/3

4-560/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

4 DECEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken


ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE


(goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 5 november 2008)


Zie stuk nr. 4-295/3