4-381/3

4-381/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

3 DECEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen


ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE


(goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 5 november 2008)


Zie stuk nr. 4-295/3