4-995/1

4-995/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

24 NOVEMBER 2008


Wetsontwerp betreffende de continu´teit van de ondernemingen


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.