4-247/2

4-247/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

10 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DURANT EN DE HEER DARAS

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 6ter. — Vanaf de datum van bekendmaking van de wet- of regelgeving in het Belgisch Staatsblad worden de adviezen van de afdeling wetgeving ter zake elektronisch gepubliceerd. ».

Verantwoording

Deze formulering zorgt ervoor dat de publicatie van « officieuze » adviezen over teksten die uiteindelijk niet worden aangenomen, niet verplicht wordt.

Isabelle DURANT.
José DARAS.