4-48

4-48

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 NOVEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de eerste minister» (nr. 4-468)

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Het voorbije anderhalf jaar is heel wat te doen geweest omtrent de niet-benoeming op 14 november 2007 van drie Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem vanwege de negatieve adviezen van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

In april 2008 hebben de gemeenteraden van die drie gemeenten opnieuw dezelfde kandidaten voorgesteld voor het burgemeesterschap, met als doel een carrousel te laten ontstaan zoals in de jaren 1980 met de zaak-Happart. Blijkbaar ligt het in de bedoeling van de Franstalige burgemeesters, uiteraard gesteund door de Franstalige partijen, olie op het vuur te gieten en een tweespalt te doen ontstaan in het Vlaamse kamp.

In La Libre Belgique van gisteren sprak een van deze drie burgemeesters, de `aimabele' heer Damien Thiéry, de wens uit om niet meer te spreken met de vermaledijde minister Keulen, maar wel met Vlaams minister-president Peeters evenals met de eerste minister.

Met betrekking tot Kris Peeters lees ik in dat artikel: `L'avenir de la Belgique est malheureusement en jeu à cause de ces non-nominations.' Nochtans werd de wetgeving flagrant overtreden. Als de toekomst van ons land van die benoemingen afhangt, zijn de Belgen nog niet thuis.

Met betrekking tot de eerste minister lees ik: `[...] nous aimerions aussi discuter avec le premier ministre Yves Leterme. [...] Le premier ministre est directement concerné: c'est l'avenir de son pays qui est en jeu. Si nous ne sommes pas nommés, on ne discutera plus d'institutionnel jusqu'aux élections de juin 2009. Fini le dialogue: les quatre partis francophones sont d'accord sur ce point.' Niet benoemen betekent het stopzetten van de discussie over de staatshervorming en dus het einde van het land.

Ik zou dan ook graag het standpunt kennen van de eerste minister over de wens van deze drie waarnemende burgemeesters om door hem ontvangen te worden, zoals verwoord door de heer Damien Thiéry.

De heer Yves Leterme, eerste minister. - De heer Van Hauthem en ik kennen elkaar van het Vlaams Parlement - wat mij betreft in een vorig leven - en dus weet hij dat mijn antwoord duidelijk en vrij kort zal zijn. De benoeming van de Vlaamse burgemeesters valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering. Vorige week nog kreeg ik een brief van de voorzitter van de Waalse Gewestregering, waarin hij me vroeg me niet met de bevoegdheden van het Waals Gewest te bemoeien. Ik wens dat uiteraard niet te doen, ook niet in het Vlaams Gewest. De federale eerste minister heeft ter zake geen bevoegdheid en zal zich dus ook niet mengen in de discussie over de benoeming van burgemeesters in gemeenten die behoren tot het Vlaamse grondgebied.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dat is inderdaad een duidelijk antwoord. Ik neem dan ook aan dat de eerste minister niet zal ingaan op de vraag om de drie burgemeesters te ontvangen. Dat alleen zou symbolisch al de verkeerde indruk geven dat de eerste minister zich wel met bevoegdheden van het Vlaams Gewest bemoeit.