4-47

4-47

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 NOVEMBRE 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jean-Jacques De Gucht au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «les revenus pour l'État issus des DVD et CD» (nº 4-451)

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). - België hanteert een belastingtarief van 21% op cd's en dvd's. Hieruit zou men kunnen afleiden dat deze goederen luxegoederen zijn. Dit strookt niet met de waarheid. Voor veel burgers zijn cd's en dvd's een belangrijke vorm van culturele ontspanning en intellectuele verrijking. Een btw-tarief van 21% is ongunstig voor de consument, zodat cd's en dvd's vaak het voorwerp worden van piraterij. Dat is nefast voor de producenten en voor de Belgische schatkist.

Graag vernam ik van de minister hoeveel inkomsten de Belgische schatkist jaarlijks heeft uit de verkoop van cd's en dvd's.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Ik ga ermee akkoord dat we tot een verlaagd btw-tarief voor cd's en dvd's moeten komen, zoals bijvoorbeeld voor boeken. De reden voor het verschillende tarief is historisch. Toen de beslissing voor het verlaagd tarief voor boeken werd genomen, waren er nog geen cd's of dvd's.

We hebben de vraag samen met Frankrijk aan Europa gesteld, maar cd's en dvd's zijn niet opgenomen in bijlage 3 van de richtlijn 2006/112/EG. België kan dus in de huidige stand van de Europese regelgeving geen verlaagd btw-tarief voor die producten toestaan. Er moet eerst toestemming op Europees niveau komen. Het voorstel van de Commissie tot aanpassing van de btw-richtlijn bevat helaas geen voorstel om cd's en dvd's in de bijlage op te nemen.

Wat de budgettaire impact betreft, kunnen geen rechtstreekse gegevens uit de btw-aangifte worden afgeleid. De aangifte is niet opgesplitst per product of dienst, maar vermeldt enkel de verkoop per tarief. Ik heb wel gegevens geput uit de gezinsbudgetenquête. Op basis van de laatste beschikbare gegevens bedraagt de omzet van cd's, dvd's en cd-rom's 387,5 miljoen euro. De btw-ontvangsten hierop bedragen 67,3 miljoen euro.