4-40

4-40

Sénat de Belgique

Annales

VENDREDI 18 JUILLET 2008 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'État (Doc. 4-10) (Art. 81, al. 3, et art. 79, al. 1er, de la Constitution)

Discussion générale

M. Francis Delpérée (cdH), rapporteur. - Je me réfère à mon rapport écrit. Je relève simplement qu'en commission, le texte a été adopté à l'unanimité des membres présents.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Omdat ik dit wetsvoorstel samen met collega's heb ingediend en het een oplossing biedt voor het heikele probleem van de verjaring van de burgerlijke vordering terwijl een zaak hangende is bij de Raad van State, wil ik kort iets zeggen.

De tekst die we in de Senaat goedkeurden, ging naar de Kamer. In het licht van het belangrijke advies van de Raad van State, werd daar een meer verfijnde tekst goedgekeurd, die beantwoordt aan de verwachtingen van de burgers en de juridische wereld. Ik ben gelukkig dat we op de valreep, vóór het reces, eindelijk dit fel betwiste punt in de rechtspraak kunnen oplossen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Dit is een goede tekst en we zullen hem dan ook goedkeuren. Ik wil enkel een opmerking maken over de verslagen waarin staat dat een ontwerp of voorstel `door de negen aanwezige leden' eenparig werd goedgekeurd. Merkwaardig, want negen is net het quorum dat moet worden bereikt. Het zou handig zijn in de toekomst te noteren wie aanwezig is bij de stemming. Men zoekt vaak een aantal mensen bijeen om het quorum te bereiken en dan is het interessant te weten wie men bijeen heeft gezocht.

De voorzitter. - We zullen eraan denken.

-La discussion générale est close.