4-572/2

4-572/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

17 JULI 2008


Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES VIENNE EN TILMANS


Zie verslag nr. 4-825/5.