4-337/2

4-337/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

17 JULI 2008


Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES VIENNE EN TILMANS


Zie verslag nr. 4-825/5.