4-39

4-39

Belgische Senaat

Handelingen

MAANDAG 14 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend (Stuk 4-844) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-845) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-846)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (van de heer Philippe Monfils, Stuk 4-114)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-793)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (van mevrouw Margriet Hermans c.s., Stuk 4-842)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen