4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (Stuk 4-744)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Mevrouw Hermans verwijst naar haar schriftelijke verslag.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Enkele weken geleden heeft de Senaat het Chinese beleid in Tibet en inzake de mensenrechten in het algemeen streng veroordeeld. Vandaag wordt de Senaat gevraagd te doen alsof er niets is gebeurd en het voorliggende wetsontwerp goed te keuren. Welk signaal geven we hiermee aan China?

Ook herinner ik eraan dat het GPS-systeem oorspronkelijk met militaire doeleinden is ontwikkeld. Later pas kreeg het systeem een civiele bestemming. De voorliggende samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het civiele gebruik van het GNSS-systeem. In de memorie van toelichting wordt hier echter het volgende aan toegevoegd: `Niets sluit uit dat dit gebruik door de regeringen zou kunnen gebeuren in het kader van hun defensie- of veiligheidsbeleid'. China zou het GNSS-systeem dus ook voor militaire doeleinden kunnen gebruiken.

Ten slotte kennen we de parasitaire gewoonten van het Chinese regime. Ook in dit geval wordt China de kans geboden om samen te werken aan verschillende projecten voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij bepaalde technologieŽn worden uitgewisseld. Ondertussen werkt China wel voort aan haar eigen Beidouproject. Er is dan reden om te vrezen dat de Chinezen, zoals ze altijd doen, de technologie zullen stelen, de intellectuele eigendomsrechten zullen miskennen en hun eigen systeem zullen uitbouwen.

De Vlaams Belangfractie zal dan ook tegen stemmen.

-De algemene bespreking is gesloten.