4-114/7

4-114/7

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

10 JULI 2008


Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus


AMENDEMENTEN INGEDIEND na de goedkeuring van het verslag


Nr. 11 VAN DE HEREN CEDER EN VAN OVERMEIRE

In het beschikkend gedeelte punt 3 vervangen als volgt :

 3. er bij de EU op aan te dringen dat de besprekingen en onderhandelingen met het oog op toetreding van Turkije tot de EU worden gestaakt zolang niet alle Turkse troepen het eiland verlaten hebben en er een de facto unificatie van het eiland heeft plaatsgegrepen. .

Verantwoording

Het is ondenkbaar om een land toe te laten tot de Europese Unie zolang het wederrechtelijk een deel van een huidige lidstaat van de EU militair bezet houdt.

Jurgen CEDER
Karim VAN OVERMEIRE.