4-34

4-34

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van een voorstel

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (van de heer Josy Dubié c.s., Stuk 4-679)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de invoering van een btw-verlaging op bioproducten» (nr. 4-352)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de modernisering van de Waalse ziekenhuizen» (nr. 4-360)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de investeringen in ziekenhuisinfrastructuur» (nr. 4-350)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verklaringen van Waals minister Donfut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen» (nr. 4-354)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de rol van gsm-operatoren in het kader van het bestelen van gebruikers» (nr. 4-355)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht» (nr. 4-347)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de regularisaties van het jaar 2000» (nr. 4-353)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «studentenjobs» (nr. 4-348)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «hulpmaatregelen voor melkproducenten» (nr. 4-358)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «geldafname bij banken» (nr. 4-359)
Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het akkoord betreffende de "terugkeerrichtlijn"» (nr. 4-356)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het schrappen van de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) van de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie» (nr. 4-349)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de verminderde Belgische inspanningen in de internationale strijd tegen aids» (nr. 4-351)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «parkeercontroles door privéfirma's» (nr. 4-357)

Voorstel van resolutie betreffende de status van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 4-713)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de eerste minister over «de portaalsite "belgium.be"» (nr. 4-351)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen» (nr. 4-360)

Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de Veiligheidsmonitor» (nr. 4-349)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens» (nr. 4-348)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie over «de campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de zogeheten "money mules"» (nr. 4-354)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de verkeersboetes» (nr. 4-353).

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (van de heer Josy Dubié c.s., Stuk 4-679)

Bespreking

Civiele veiligheid - Nationaal Raadgevend Comité van de zones

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China (van de heer Josy Dubié c.s., Stuk 4-679)
Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 4-713)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie over «de btw-fraude op het Congolese consulaat-generaal in Antwerpen» (nr. 4-355)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de meeneembaarheid van de registratierechten» (nr. 4-356)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verbetering van het statuut van de levende nierdonor» (nr. 4-359)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «veelplegers» (nr. 4-350)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap over «de toetredingsonderhandelingen met Turkije» (nr. 4-357)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen» (nr. 4-358)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre» (nr. 4-352)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Arbeidshof
Parket
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling