4-33

4-33

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over ęde omzendbrief inzake regularisatieĽ (nr. 4-344)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Vluchtelingenwerk Vlaanderen meldt het geval van een Slowaaks gezin met zes kinderen en meer dan vier jaar asielprocedure, dat op straat werd gezet. Volgens het regeerakkoord heeft dat gezin recht op regularisatie, maar door het ontbreken van de rondzendbrief wordt het nu op straat gezet.

Als de rondzendbrief regularisatie er niet snel komt en de overheid de regularisatieverzoeken niet binnen een aanvaardbare termijn behandelt, dreigen heel wat uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen in een wel erg penibele situatie te belanden.

Asielzoekers worden in ons land opgevangen in georganiseerde opvangplaatsen. Eenmaal BelgiŽ de asielzoeker als vluchteling erkent, moet hij die opvangplaats verlaten. Hij mag dan werk zoeken en kan in afwachting terecht bij een OCMW. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers die toch in ons land mogen blijven, doorgaans na een te lange procedure. Zij worden niet als vluchteling erkend, maar hun verblijf wordt wel geregulariseerd. Dat is alvast een van de regularisatieafspraken in het jongste regeerakkoord. De minister voor Migratie- en Asielbeleid beloofde alles vast te leggen in een rondzendbrief, maar door de onenigheid tussen de regeringspartijen kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers - bij gebrek aan duidelijkheid - geen regularisatieverzoek indienen. Wel moeten ze hun opvangplaats verlaten. Dat betekent dat hulpverleners deze mensen - zonder alternatief - op straat moeten zetten. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen uitstel tot 30 juni, maar die datum nadert snel. Alleenstaanden, Europese asielzoekers en gezinnen zonder schoolgaande kinderen krijgen geen uitstel.

Erkent de minister de problemen die de onduidelijkheid op dit moment voor de betrokken mensen met zich brengt?

Is er een andere oplossing mogelijk dan mensen - die volgens het regeerakkoord recht hebben op regularisatie - met kinderen op straat te zetten?

Wanneer zal de rondzendbrief worden verstuurd?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Ik lees het antwoord van minister Turtelboom.

Er wordt volop gewerkt aan de rondzendbrief tot het vastleggen van de criteria voor een humanitaire regularisatie. Alles wordt in het werk gesteld om de rondzendbrief af te werken, zoals in het regeerakkoord staat. Tot de nieuwe rondzendbrief in werking treedt, blijft de huidige regeling, waarvan de criteria genoegzaam bekend zijn, gelden.

In afwachting van de uitvoering van het regeerakkoord nemen de diensten een voorzichtige houding aan in de regularisatiedossiers.