4-33

4-33

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 JUIN 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Nele Lijnen au ministre de la Défense sur «les nuisances sonores dues aux vols d'entraînement militaires au-dessus de la Campine» (nº 4-333)

M. le président. - Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, répondra.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Ik word geregeld aangesproken door mensen die lawaaihinder ondervinden afkomstig van de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel. In de voorbije weken is het aantal klachten over toenemende lawaaioverlast fel gestegen. Volgens de bewoners uit de Kempen is niet alleen de frequentie, maar ook de intensiteit van de lawaaihinder toegenomen. De nachtrust van de mensen wordt daardoor ernstig gestoord.

De vliegbasis laat in een eerste reactie weten dat de overlast te maken heeft met de voorbereiding van de komende operatie in Kandahar, Afghanistan, in september 2008. Een degelijke voorbereiding op zo'n buitenlandse operatie is ongetwijfeld noodzakelijk en wordt zeker niet in twijfel getrokken. Het is echter wenselijk het vroegere goede informatiebeleid naar de lokale overheid en de bewoners, met betrekking tot de nachtvluchten te handhaven.

In het verleden werden al maatregelen genomen om de geluidshinder te verminderen door bepaalde oefenvluchten in het buitenland te doen. Behoort dat nog steeds tot de oplossingen? Zo ja, kan het aantal buitenlandse oefenvluchten niet worden opgedreven?

Met welke types van vliegtuigen worden de oefenvluchten ondernomen en hoeveel decibel produceren die toestellen?

Bestaat er een spreidingsplan voor die specifieke oefenvluchten? Zo ja, over welke regio's in België worden die oefenvluchten verdeeld?

Gelden er specifieke normen en/of maatregelen naargelang het over nachtvluchten en weekendvluchten gaat? Zijn er in de late zomer en het najaar nog nachtvluchten gepland?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister De Crem.

In de mate van de budgettaire mogelijkheden zal het leger verder een deel van die vluchten in het buitenland doen.

De oefenvluchten gebeuren met F-16-vliegtuigen. De geluidshinder hangt af van de vluchtfasen en is niet constant.

Alle militaire vluchten boven het nationale grondgebied worden verspreid over de zes zones in het zuiden en de drie zones in het noorden. Lokaal hangt de spreiding af van de bestemming van de zending.

De militaire nachtvluchten zijn onderworpen aan een aantal regels, maar om operationele redenen zijn uitzonderingen mogelijk. De vluchten zijn toegestaan op maandagen en dinsdagen. Ze zijn verboden tussen middernacht en 6 uur 's morgens, in de weekends en op feestdagen alsook tussen 1 juni en 31 augustus.

Landsverdediging blijft aandacht besteden aan het geluid dat door militaire vluchten wordt geproduceerd. Het is altijd de bedoeling de overlast tot een minimum te beperken. Ik zal er bovendien ook op toezien dat het huidige goede informatiebeleid in de toekomst wordt gehandhaafd.