4-31

4-31

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MEI 2008 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 4-738) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-739) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, Stuk 4-652)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-740)

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (van mevrouw Martine Taelman en de heer Marc Verwilghen, Stuk 4-320)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (van de heer Tony Van Parys c.s., Stuk 4-612)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (Stuk 4-738) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-739) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-740)

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 4-530)

Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-598)

Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 4-607)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 4-530)

Berichten van verhindering

Bijlage

Ontwerp van programmawet (Stuk 4-738) (Evocatieprocedure)
Amendementen
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-739) (Evocatieprocedure)
Amendementen