4-739/6

4-739/6

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

29 MEI 2008


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN