4-703-1

4-703-1

Belgische Senaat

14 mei 2008


De toestand in Tibet en de mensenrechten in China


VERSLAG

NAMENS DE KAMERCOMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN DE SENAATSCOMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING
UITGEBRACHT DOOR
DE HEREN BRUNO TUYBENS (K) EN POL VAN DEN DRIESSCHE (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.