4-29

4-29

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Werkgroep `Dotaties'

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro). - De sp.a+Vl.Pro-fractie vraagt de oprichting van een werkgroep Dotaties en stelt voor dat de plenaire vergadering zich daarover zou uitspreken, tenzij de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden daarover eerst een beslissing moet nemen.

De voorzitter. - Ik stel vast dat de sp.a+Vl.Pro-fractie erop aandringt dat de werkgroep Dotaties, die twee jaar lang heeft vergaderd zonder een oplossing te vinden, opnieuw zou samenkomen. Zoals ik mevrouw Vanlerberghe al in het Bureau heb meegedeeld, zal ik met de verschillende fracties over dat verzoek overleggen.