4-28

4-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over ęde ontsnapping van een internationaal gezochte misdadigerĽ (nr. 4-283)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Onlangs ontsnapte Jean-Claude LaCote uit een zwaarbewaakte Zuid-Afrikaanse cel. De gangster werd voor het laatst gezien op de luchthaven van Johannesburg, naar verluidt in het gezelschap van een blonde vrouw, vermoedelijk zijn Vlaamse vrouw en partner in crime.

Tegen LaCote waren aanhoudingsbevelen uitgevaardigd door vijf verschillende Europese landen, waaronder BelgiŽ. Ons land zoekt de misdadiger voor moord en oplichting. Begin dit jaar maakte de onderzoeksrechter in Brugge het dossier over de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell over aan het parket. De Brit kwam destijds naar De Haan om geld terug te eisen van LaCote. Hij werd in de duinen met twee kogels omgebracht.

Na een korte periode van voorhechtenis vluchtte de beschuldigde met zijn vriendin naar Zuid-Afrika. Daar belandde hij toch in de cel. Diverse pogingen om hem aan ons land uit te leveren, mislukten alsnog. Nu loopt de man dus weer vrij rond en niemand schijnt te weten waar hij zich ophoudt.

Nieuw in de saga is dat er de jongste dagen in sommige Zuid-Afrikaanse media gewag wordt gemaakt van een soort `hitlist' die werd gevonden tussen de persoonlijke spullen van LaCote en van een handlanger. Op die macabere hitlist zouden een zevental namen staan van mensen die volgens de gangster uit de weg moeten worden geruimd, aangewezen als `to be taken out'. Onder hen een Zuid-Afrikaanse journaliste, een Ierse scheepsmagnaat, een Franse zakenman, een Zuid-Afrikaanse detective en `two Belgian officials'. In sommige gevallen wordt zelfs concreet aangegeven wat met die mensen - die hem kennelijk het leven hebben bemoeilijkt - moet gebeuren: de ene moet in een `body bag' terechtkomen, de andere moet een lading zuur in het gezicht krijgen.

Gezien zijn misdadige staat van dienst lijkt het wenselijk die bedreigingen niet weg te lachen. LaCote is onmiskenbaar een gevaarlijke kerel.

Zijn de Belgische justitie- en politiediensten op de hoogte van de `hitlist'?

Werden de Belgische diensten door hun Zuid-Afrikaanse collega's ingelicht over de precieze inhoud en de status van de bewuste documenten?

Werden de mogelijk genoemde Belgen desgevallend verwittigd?

Zijn er eventueel voorzorgsmaatregelen genomen?

Ik wil niet nodeloos onrust zaaien of meedoen aan stemmingmakerij, maar het is wenselijk ter zake alert te zijn.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van minister Vandeurzen.

Het openbaar ministerie en de politiediensten in BelgiŽ werden niet rechtstreeks door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten op de hoogte gesteld van het bestaan van de bewuste `hitlist', noch van de inhoud ervan.

De Belgische personen die op de `hitlist' zouden zijn vermeld, konden nog niet worden gewaarschuwd, aangezien het op het ogenblik nog steeds niet duidelijk is om welke personen het precies zou gaan.

De procureur des Konings te Brugge werkt momenteel, daarin ondersteund door het federale parket, aan een aantal initiatieven met als doel, enerzijds de ontvluchte persoon te lokaliseren en anderzijds de aard, de ernst en de zwaarte van de dreiging die op twee Belgische ambtenaren, de genoemde `officials' zou rusten, te bepalen en, in voorkomend geval, te zorgen voor de nodige beschermings- en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van die personen. Men zal begrijpen dat hierover geen verdere details kunnen worden vrijgegeven

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Ik ben blij dat het bericht ernstig wordt genomen. Ik wil geen James Bondverhalen rondstrooien, maar ook uit wat de voorzitter van de Kamer, die het dossier LaCote onrechtstreeks kent, zegt, blijkt dat LaCote geen kleine jongen is. Zijn bedreigingen zouden wel eens echt kunnen zijn.