4-28

4-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Martine Taelman à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances et au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «les titres-services» (nº 4-286)

M. le président. - M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, répondra.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Mijn vraag was eigenlijk gericht aan de minister van Consumentenzaken. Maar blijkbaar is het nog niet helemaal duidelijk welke minister voor de materie bevoegd is.

Begin mei werd het tarief voor de dienstencheques van 6,70 tot 7 euro verhoogd. De firma Sodexho liet eind april nog weten aan haar klanten dat ze snel nog enkele dienstencheques konden bestellen aan het oude tarief. Ikzelf heb op 29 april een overschrijving gedaan en op 5 mei meldde Sodexho dat ik een foutief bedrag had betaald. Vanochtend vernam ik dat heel veel klanten met hetzelfde probleem worden geconfronteerd.

Sodexho gaat, waarschijnlijk terecht, uit van de datum waarop het bedrag op haar rekening staat. Blijkbaar hebben sommige banken 3 tot 4 dagen nodig gehad om de bedragen over te schrijven. De vraag is nu waar de verantwoordelijkheid ligt.

Hoeveel klanten van Sodexho hebben tussen 1 en 30 april 2008 dienstencheques besteld? Zijn er plots veel meer cheques besteld?

Hoeveel klanten kregen het bericht dat hun overschrijving niet in orde was?

Hadden Sodexho en de banken de klanten beter moeten inlichten, zodat die niet op het allerlaatste moment - eind april - hun cheques gingen bestellen? Nu moeten ze 30 cent per cheque meer betalen. Wie is daar verantwoordelijk voor: Sodexho of de banken?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk. - Ik lees het antwoord van de minister.

In april 2008 werden in totaal 304.865 dienstencheques besteld en 9.736.583 uitgegeven. Ten opzichte van maart 2008, toen 206.984 cheques werden besteld en 5.449.880 uitgegeven, betekent dat een verhoging met 47% voor bestelde cheques en met 79% voor uitgegeven cheques. Die verhoging was evenwel te voorspellen, gelet op de aangekondigde prijsverhoging.

De prijs voor de gebruiker van de dienstencheques steeg op 1 mei 2008 van 6,70 tot 7 euro. De betalingen die op 30 april 2008 bij Sodexho binnenkwamen werden ten onrechte automatisch geweigerd. Als de rekening van Sodexho op 30 april gecrediteerd werd, dan moet men uitgaan van een prijs van 6,70 euro per cheque, in toepassing van het begrip betalingsdatum, zoals bepaald door artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 met betrekking tot de dienstencheques, waarbij wordt gestipuleerd dat de betalingsdatum de dag is waarop de rekening van het dienstenbedrijf wordt gecrediteerd. Alle betrokken gebruikers werden op 7 mei door Sodexho op de hoogte gebracht van de vergissing. Sodexho deelde hen eveneens mee dat ze de bestelling opnieuw konden doen tegen de prijs van 6,70 euro indien ze betaalden voor 26 mei 2008. Met andere woorden, het probleem werd binnen de kortste keren opgelost.

De erkende ondernemingen werden op 17 april en de gebruikers op 21 april geïnformeerd over de prijsverhoging per 1 mei met een elektronische of papieren mailing, waarin Sodexho meedeelde dat de dienstencheque vanaf 1 mei wordt opgetrokken tot 7 euro voor betalingen die na die datum worden ontvangen. De informatie was eveneens beschikbaar op de site van de RVA en van Sodexho en werd daarenboven verspreid door de pers. Wij staan er immers op dat zowel de gebruikers als de werknemers zo goed mogelijk worden geïnformeerd om elke verwarring te vermijden.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik stel met genoegen vast dat het probleem vlug verholpen werd. Anderzijds denk ik dat er een minister voor consumentenzaken zou moeten worden aangesteld en dat het probleem van overmaking en crediteringsdata moet worden onderzocht.