4-642/1

4-642/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

13 MAART 2008


Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen

(Ingediend door mevrouw Freya Piryns c.s.)


TOELICHTING


Halverwege vorig jaar is in Groot BrittaniŽ de Mosquito op de markt gebracht.

Het is een instrument dat geluid uitzendt met hoge frequentie, dat als zeer snerpend ervaren wordt door gevoelige oren en dus niet te harden is voor die groep mensen.

De verkoper van het toestel gaat ervan uit dat enkel de min 25-jarigen er last van ondervinden en binnen de vijf ŗ tien minuten ervan wegvluchten.

Sinds de introductie hangen er in Groot-BrittanniŽ ondertussen meer dan 3 500. Men signaleerde er ook reeds oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn als gevolg van de Mosquito. Ook in ongeveer 60 Nederlandse steden en gemeenten is hun geluid al te beluisteren uit een driehondertal toestellen. En, het moet gezegd : het werkt. Weliswaar plaatselijk. Jongeren gaan weg naar ... elders. Het werkt uiteraard ook niet selectief : ŗlle kinderen en jongeren moeten er voor wegvluchten en zijn dus niet meer welkom op bepaalde plaatsen van zowel het openbaar als het privťdomein.

Uiteraard komt het soms voor dat sommige jongeren via claim- of pestgedrag voor overlast zorgen op openbare plaatsen. Maar een oplossing voor dit probleem moet specifiek gericht zijn op die jongeren (en dus niet op alle jongeren) en moet uiteraard op een humane, geweldloze en niet-discrimerende wijze gebeuren. Toestellen zoals de Mosquito voldoen hier niet aan.

Dat een maatschappij naar dergelijke technologische oplossingen grijpt om het maatschappelijk probleem van overlast door sommige jongeren aan te pakken, druist in tegen een aantal artikelen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zoals :

— artikel 2 : de groep minderjarigen wordt immers gediscrimineerd;

— artikel 3 : dergelijke systemen druisen in tegen het belang van kinderen;

— artikel 19 : schade en pijn door dergelijke technieken zijn een vorm van geweld.

Freya PIRYNS
Nahima LANJRI
Jean-Jacques DE GUCHT
Geert LAMBERT
Isabelle DURANT.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat de Mosquito nog niet sterk verspreid is in BelgiŽ, maar vermoedelijk wel via de buurlanden zal overwaaien;

B. Overwegende dat het gebruik van dit soort technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen in tegenspraak is met de kinderrechten en met een humane benadering van kinderen en jongeren;

Vraagt de regering om een regeling uit te werken die er voor zorgt dat technische middelen zoals de Mosquito in BelgiŽ niet mogen verkocht en niet mogen gebruikt worden.

28 februari 2008.

Freya PIRYNS
Nahima LANJRI
Jean-Jacques DE GUCHT
Geert LAMBERT
Isabelle DURANT.