4-8

4-8

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

Inoverwegingneming van voorstellen

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (Stuk 4-378)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (Stuk 4-378)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)
Europees Parlement