4-182/2

4-182/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

31 OKTOBER 2007


Voordracht van een tweede kandidaat voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof


De Senaat dient een tweede kandidaat voor te dragen voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof, ter vervanging van een Nederlandstalig rechter die op 9 oktober 2007 in ruste gesteld werd.

In deze vacature moet worden voorzien op grond van artikel 34,  1, 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Volgende gegadigde verzoekt de Senaat haar als kandidate voor te dragen :

Mevrouw Sabine de Bethune, senator.