Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6859 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6842 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : POD Duurzame Ontwikkeling

1. Op 1 januari 2006 waren er negen personen tewerkgesteld op de POD Duurzame Ontwikkeling. Op 31 december 2006 was dit aantal opgelopen tot veertien personen waarvan elf tot niveau A behoren.

2 en 4. Drie van deze veertien personen werken regelmatig thuis. Dit wil zeggen één dag per week. Zij behoren tot niveau A.

Zeven andere personen hebben reeds occasioneel gebruik gemaakt van dit systeem waarvan zes tot niveau A en één tot niveau C behoren.

3. Ik heb telewerk aangemoedigd door aan alle betrokken ambtenaren een draagbare pc en een speciale telefoonverbinding (waardoor ze zich kosteloos kunnen aansluiten op het netwerk van hun overheidsdienst) ter beschikking te stellen.

Cel Sociale Economie

De Sociale Economie maakt weldegelijk deel uit van mijn bevoegdheid. Daarnaast is er de administratie Sociale Economie, die deel uitmaakt van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale economie. De verantwoordelijke minister is de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.

Dientengevolge verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (schriftelijke vraag nr. 3-6852, Vragen en Antwoorden nr. 3-87, blz. 9763).