Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-7829 van de heer Ceder d.d. 30 maart 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Departementen. — Studieopdrachten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-7815 aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Sinds juli 2001 werd één opdracht zoals bedoeld door het geachte lid uitbesteed.

1 en 2. Het voorbereiden en realiseren van een onderzoek bij alle federale overheidsdiensten teneinde het gebruik van de gegevens van het Rijksregister en van de elektronische identiteitskaart te faciliteren en te stimuleren.

3. Versnelde onderhandelingsprocedure, PricewaterhouseCoopers, Woluwe Garden Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

4. Neen, voor de evaluatie van deze opdracht werden, behalve de prijs, ook andere evaluatiecriteria gebruikt (plan van aanpak, ervaring met soortgelijke opdrachten en kwaliteit van de voorgestelde medewerkers). De opdracht werd gegund aan de inschrijver met de hoogste totaalscore.

5. De gunning van de opdracht vond plaats op 20 maart 2006. De resultaten van de studie werden opgeleverd eind september 2006.

6. 397 805 euro, exclusief BTW.

7. Nederlands en Frans.

8. Het eindrapport is beschikbaar op de website van de dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (www.vereenvoudiging.be).

9. Implementatie van de voorgestelde acties binnen de verschillende overheidsdiensten.