3-2140/2 tot 3-2341/2

3-2140/2 tot 3-2341/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 APRIL 2007


Voorstellen van verklaring tot herziening van de artikelen 1 tot 198 van de Grondwet


VERSLAGEN

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN WILLE EN DELPÉRÉE


Zie stuk nr. 3-2377/3.