3-1560/2

3-1560/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 APRIL 2007


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN WILLE EN DELPÉRÉE


Zie stuk nr. 3-2377/3.