3-2364/5

3-2364/5

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

26 APRIL 2007


Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN