3-2427/4

3-2427/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

26 APRIL 2007


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN