3-2416/3

3-2416/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

26 APRIL 2007


Wetsontwerp betreffende bepaalde bankdiensten


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN