3-2438/1

3-2438/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

25 APRIL 2007


Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 3-82/48.