3-213

3-213

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 AVRIL 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant des dispositions en matière de baux à loyer (Doc. 3-2122)

Discussion générale

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Het wetsontwerp voegt in de wet van 20 februari 1991 een artikel 1bis in dat bepaalt dat de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats voortaan schriftelijk moeten worden opgesteld.

In de loop van de discussie wilde men ook het opschrift veranderen. Ook in de Kamer werd hierover gedebatteerd. Er werd beslist het opschrift niet te wijzigen.

Dat de vermelding van de duur van de huurovereenkomst niet wordt verplicht, werd door sommige commissieleden betreurd.

Het wetsontwerp werd aangenomen met 7 stemmen voor en 4 tegen.

-La discussion générale est close.