3-213

3-213

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitrukken van een ziekenwagen met personeel zonder kennis van het Nederlands naar de Vlaamse gemeente Galmaarden» (nr. 3-1492)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Het probleem waarover ik een vraag stel is niet nieuw en het is niet mijn bedoeling in te gaan op het ontbreken van een MUG-dienst in Halle, waardoor het zuiden van het Pajottenland een MUG-dienst moet ontberen.

In de krant van vandaag lezen wij andermaal dat een ziekenwagen uitrukt met personeel dat geen Nederlands kent. Deze keer doen de feiten zich voor in de Vlaams-Brabantse gemeente Vollezele, een deelgemeente van Galmaarden. De bemanning van de ziekenwagen die vanuit Edingen werd uitgestuurd door de MUG-dienst van Geraardsbergen, kende geen Nederlands en reed daardoor verloren met gevolg dat nuttige tijd verloren ging, wat faliekant verkeerd had kunnen aflopen.

Waarom worden nog altijd ambulances waarvan het personeel geen Nederlands kent vanuit Walloniė naar Vlaams-Brabant gestuurd? In principe wordt Vollezele vanuit Ninove bediend.

Waarom is er, niettegenstaande de taalwet in bestuurszaken, bij de ambulancediensten in Edingen nog altijd personeel dat blijkbaar geen of onvoldoende Nederlands kent?

Wanneer zal dit probleem eindelijk worden opgelost?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik heb dit soort vragen van de heer Van Hauthem vroeger al beantwoord. Ik heb toen de principes uitgelegd. Ik vind het niet nodig om dat nog eens te herhalen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Vindt de minister het normaal dat een MUG-dienst uit Geraardsbergen een ambulance stuurt vanuit Edingen met Nederlandsonkundig personeel waardoor ze verkeerd rijden en de weg naar het ziekenhuis in Aalst niet vinden? Voor mij kan zoiets niet.

Het is zover gekomen dat de brandweer van Lennik op eigen kosten in Tollembeek een ambulancedienst gaat oprichten om het Pajottenland te bedienen. Vindt de minister dat normaal?

Halle heeft geen MUG-dienst gekregen. Het moest zich tevreden stellen met een PIT, of paramedisch interventieteam. Daar bovenop zien we nu dat een ambulance vanuit Edingen eerst in Vollezele verkeerd rijdt een daarna de spoeddienst in Aalst niet vindt dat alles wegens gebrek aan kennis van het Nederlands. Vindt de minister dat allemaal normaal?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Wie doof is, hoort niet.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Wie dood is, hoort evenmin.