3-2405/1

3-2405/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

17 APRIL 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.