3-2355/3

3-2355/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

12 APRIL 2007


Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN