3-210

3-210

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Stuk 3-2097) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Na de goedkeuring in de Kamer werd het ontwerp in de Senaatscommissie behandeld, waar het eenparig door alle aanwezige leden werd goedgekeurd.

Het ontwerp geeft het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers een nieuwe opdracht, namelijk informatie en voorlichting geven, vooral aan jongeren, over racisme, verdraagzaamheid en de `nooit meer oorlog'-idee.

-De algemene bespreking is gesloten.