Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6138 van de heer Destexhe d.d. 25 oktober 2006 (Fr.) :
Asbest. — Chrysotiel. — Lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam. — Weigering van sommige landen om de stof aan de lijst toe te voegen.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) meldt in een perscommuniqué van vrijdag 13 oktober 2006 dat chrysotiel niet zal worden opgenomen op de lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam.

In februari 2006 besloot het comité van deskundigen, waarop de lidstaten van het Verdrag van Rotterdam steunen, dat chrysotiel aan de voorwaarden beantwoordt om op de rode lijst te worden geplaatst.

Bepaalde landen hebben zich verzet tegen de inschrijving van chrysotiel op de lijst. Kunt u me meedelen welke landen dat zijn ?

Hoe staat België tegenover het opnemen van chrysotiel op de lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam ?

Welke maatregelen zal België in de toekomst nemen opdat er een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest zou komen ?