3-2081/5

3-2081/5

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

22 MAART 2007


Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk nr. 3-2081/4).

Brussel, 22 maart 2007.

De voorzitter van de Senaat,
Anne-Marie LIZIN.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.