3-1063/3

3-1063/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

8 MAART 2007


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat hof


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER WILLE


Zie stukken Senaat, nrs. 3-1060/4 en 3-1060/8.