3-2068/1

3-2068/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

16 FEBRUARI 2007


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.