3-201

3-201

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2007 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Stuk 3-2014) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-1519)

Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 3-2030)

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-373)

Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (van mevrouw Mia De Schamphelaere, Stuk 3-413)

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (van de heren Alain Destexhe en Jacques Brotchi, Stuk 3-1035)

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-675)

Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Stuk 3-2031)

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (van mevrouw Annemie Van de Casteele en mevrouw Christel Geerts, Stuk 3-1777)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-1519)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 3-2030)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-373)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-675)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Stuk 3-2031)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (van mevrouw Annemie Van de Casteele en mevrouw Christel Geerts, Stuk 3-1777)

Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 3-1764)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 3-2023)

Bespreking

Berichten van verhindering