Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-73

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5624 van mevrouw De Roeck d.d. 30 juni 2006 (N.) :
Alternatieve geneeswijzen. — Homeopatische geneesmiddelen.

Homeopathie is geen makkelijk item. In de vorige legislatuur bleek al dat zelfs een groene minister voor Volksgezondheid homeopathie geen duwtje in de rug kon geven.

Ook de geachte minister heeft het niet gemakkelijk met deze omstreden en vaak niet begrepen en zelfs misbruikte vorm van geneeskunde. Toch zijn er opgeleide artsen die een specialisatie homeopathie hebben en dit ook toepassen in de praktijk.

Het lijkt me belangrijk dat er een vorm van homeopathische en alternatieve zorg blijft bestaan, een zorg die natuurlijk in handen moet zijn van mensen met een artsenopleiding Ún een bijkomende vorming homeopathie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke beleidsopties onderschrijft de geachte minister ten aanzien van alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, accupunctuur, osteopathie, chiropraxie en dergelijke ?

2. Homeopathische geneesmiddelen zijn nog altijd niet erkend, met het gevolg dat ze vrij verkocht kunnen worden en niet alleen in apotheken. Werkt de geachte minister aan een erkenning en terugbetaling van bepaalde homeopathische geneesmiddelen ? In bevestigend geval : welke en tegen welke streefdatum ?

3. De huidige situatie inzake alternatieve geneeswijzen, en meer specifiek de homeopathie, is vrij absurd : in bepaalde buurlanden is al heel wat erkend, in de apotheek wordt alles vrij verkocht, sommige ziekenfondsen betalen een deel terug. Erkent de geachte minister in zijn beleid de stelling dat homeopathische geneesmiddelen vaak veel goedkoper zijn dan de klassieke en toch de vereiste uitwerking hebben en dit met minder of geen nevenwerkingen ? Kan een degelijk beleid inzake homeopathie niet bijdragen aan het wegwerken van het ontsporende budget ?