3-2004/3

3-2004/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

23 DECEMBER 2006


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN