Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5160 van de heer Ceder d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Ordonnanties. — Betalingen via de FinanciŽle Post. — Verplichte stempel.

Voor zover het binnenlandse betalingen betreft, worden ordonnanties op last van de Thesaurie betaald via de FinanciŽle Post. Volgens de huidige reglementering is daartoe een stempel op de ordonnantie vereist. De FinanciŽle Post is vragende partij om deze verplichte stempel af te schaffen, omdat de rest van de betalingsprocedure volledig elektronisch verloopt. Daarvoor is echter een aanpassing van de reglementering vereist.

Heeft de geachte staatssecretaris reeds een reglementswijziging doorgevoerd om ten behoeve van de FinanciŽle Post de verplichte stempel op ordonnanties af te schaffen ? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Het gaat hier over artikel 2 van de wet van 17 mei 1920 betreffende de betalingen van de Federale Staat uitgevoerd door de financiŽle Post (Postcheque). Dit artikel voorziet dat de Staat niet verantwoordelijk is in geval van diefstal of verlies en dat de Staat geen tweede keer hoeft te betalen zodra zij over een reguliere kwitantie beschikt.

Het initiatief om deze reglementering te wijzigen moet van de minister van FinanciŽn komen.