Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-5145 van de heer Ceder d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. — Uitvoeringsrekeningen. — Laattijdige doorzending aan het Rekenhof.

In het 162e Boek van het Rekenhof wordt vermeld dat volgende uitvoeringsrekeningen niet aan het Rekenhof waren overgezonden.

— de rekeningen van de jaren 2002, 2003 en 2004 van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Wetenschapsbeleid);

— de rekeningen van 2003 en 2004 van de Nationale Dienst voor Congressen;

— de rekeningen van 2003 en 2004 van het Belgische Telematicaonderzoeksnet BELNET.

Welke was de oorzaak van deze vertragingen ? Zijn deze rekeningen intussen overgezonden ? Zo ja, op welke data ?