Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5133 van de heer Ceder d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Phenix-project. — Uitvoering.

Volgens de oorspronkelijke plannen had het Phenix-project ten laste moeten komen van de begrotingen van de jaren 2002 tot 2005. Maar het project heeft aanzienlijke vertraging opgelopen.

Welk percentage van het Phenix-plan werd reeds geconcretiseerd op de vier volgende deelgebieden ? Tegen welke einddatum zal de concretisering op deze vier deelgebieden volgens de huidige herziene planning voltooid zijn ?

— de integratie van verschillende onderling incompatibele informaticatoepassingen van de rechterlijke macht;

— de integratie van rechtbanken die nog geen informaticatoepassingen gebruiken, of slechts onvolledige informaticatoepassingen;

— de ontwikkeling van een dienstenpakket met beveiligde toegang voor externen, zoals advocaten, notarissen en procespartijen;

— de vervanging van verouderde apparatuur van de rechterlijke macht, zowel op lokaal als op centraal vlak.