3-189

3-189

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Debat over het huiselijk geweld

Verwelkoming

Debat over het huiselijk geweld

Voortzetting

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft de aankoop van een gezelschapsdier (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-1147)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de onderzoeksbevoegdheden inzake de inkomstenbelastingen af te stemmen op de onderzoeksbevoegdheden inzake de BTW (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-1392)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering