Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-5003 van de heer Ceder d.d. 2 mei 2006 (N.) :
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. — Begrotingen. — Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen.

Zie 3-5002 De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-5002 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.