Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-68

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken (Begroting)

Vraag nr. 3-5002 van de heer Ceder d.d. 2 mei 2006 (N.) :
Openbare Instellingen van sociale zekerheid. — Begrotingen. — Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen.

Volgens het Rekenhof maken de Openbare Instellingen van sociale zekerheid geen correcte opsplitsingen tussen de opdrachten- en de beheersbegroting. Twee instellingen maken zelfs helemaal géén opsplitsing. Slechts vijf instellingen voldoen aan de verplichting de kredieten die in beide begrotingen opgenomen kunnen worden, op te nemen in aparte rubrieken binnen de opdrachtenbegroting. Het Rekenhof wijst er ook op dat de indelingslijst van begrotingsartikelen, die bij de omzendbrief gevoegd is, niet altijd voldoet aan de noden van de betrokken Openbare Instellingen van sociale zekerheid. Het Rekenhof vraagt in het bijzonder een aanpassing van de bepalingen in de omzendbrief van 15 januari 2002, zodat de rubricering van artikelen in de opdrachten- en beheersbegroting van alle Openbare Instellingen van sociale zekerheid eenvormig is.

Welke maatregelen werden reeds genomen om te komen tot een correcte opsplitsing tussen de opdrachten- en beheersbegrotingen ? Werd in het bijzonder de omzendbrief van 15 januari 2002 reeds aangepast ?